Wintercriterium

Maak uw keuze in het submenu

Reglement Wintercriterium van het Houtland

Dressuur: prijs 1 op  4 combinaties
Jumping : prijs 1 op 4 combinaties

Uitbetaling : 100% wanneer er 10 of meer combinaties deelnemen.
Bij minder dan 10 combinaties 60% uitbetaling.

Wanneer er minder dan 4 combinaties zijn voor een proef dan wordt deze gecombineerd met een andere proef voor het dagklassement.
Voor het eindklassement wordt er rekening gehouden per proef.
Voorbeeld : er zijn maar 3 pony’s in de proef 1m. deze worden bij de paarden gevoegd maar voor het eindklassement wordt apart berekend.
Een ruiter is met haar pony 5e geworden bij de paarden dwz heeft 45 punten behaald deze punten komen apart te staan in het pony klassement.

De 3 beste uitslagen worden in rekening gebracht voor het eindklassement.
Eindklassement = 3 beste uitslagen + finale ( dubbele punten op de finale)
Finale : bij gelijk aantal punten is het de combinatie met de beste prestatie op de finaledag die doorslaggevend is

Wanneer eenzelfde combinatie in 2 proeven deelneemt dan moet de amazone of ruiter voor de aanvang van de finale mededelen in welke proef zij of hij zal starten voor de finale plaats.
Je kan maar in 1 proef per combinatie deelnemen aan de finale.
De 3 eerste combinaties komen op het podium.